Liikunnasta liiketoimintaa tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

DL Software Oy Ab (Kotipaikka: Vaasa, 1013484-6)

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on Liikunnasta Liiketoimintaa -tapahtuman järjestäminen. Tietoja tarvitaan muun muassa
risteilylippujen ja ruoan varaamista varten. Tapahtuman yhteydessä osallistujien tietoja käsitellään myös markkinointitarkoitukseen. Markkinoinnin kohteena ovat osallistujien edustamat organisaatiot.

3. Rekisterissä olevat henkilötietolajit
Osallistujarekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
työnantajat/yrityksen tiedot ja laskutusosoite. Jos osallistujalla on erikoisruokavalioita, allergioita tai sairauksia, jotka
osallistuja on itse ilmoittanut rekisterinpitäjälle, niin nämäkin voidaan käsittelä.

Tietoja käsitellään sähköisesti DL Softwaren eri asiakashallinan ohjelmissa. Tietoja poistetaan lähtökohtaisesti kolmen vuoden
jälkeenRekisterissä olevia tietoja saadaan lähtökohtaisesti osallistujasta ilmoittautumisen yhteydessä.

4. Henkilötietojen käsittely
Perusteena tietojen käsittelyyn on ensisijaisesti DL Softwaren ja osallistujien välisten sopimusten toteuttaminen.

Laskutustietojen käsittelyn perusteena on pakollisen lainsäädännön, mm. kirjanpitolain, noudattaminen. Laskutuksen liittyvät
tiedot poistetaan laissa säädettyjen talletusaikojen jälkeen.

Rekisteröidyllä on rajoittamaton oikeus perua suostumuksensa käsittelyyn, minkä jälkeen kaikki käsittely, joka perustuu
ainoastaan suostumukseen, lopetetaan. Suostumuksen peruminen ei yleensä vaikuta käsittelyyn, sillä peruste useimmiten on
muu kuin suostumus.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa tapahtuman muille
järjestäville yrityksille tai organisaatioille, jolloin käsittelyn perusteena toimii ainakin rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän intressi on lähtökohtaisesti vähintään toimialan, asiakaskunnan tai yhteistyökumppaneiden analysointia ja
palveluiden ja tuotteiden markkinointi yritysmarkkinoilla. Tietojen vastaanottajat ovat näissä tapauksissa itsenäisiä
rekisterinpitäjiä, jotka vastaavat omasta toiminnastaan.

5. Rekisteröidyn oikeudet saada pääsy tietoihin, tietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin rekisterissä käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyillä on myös oikeus
virheellisten tietojen korjaamiseen.
Kaikki tietopyynnöt ja muut oikeuksiin liittyvät vaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja siten, että DL Software pystyy
varmistumaan vaatimuksen esittäjän henkilöllisyydestä.

6. Automatisoitu päätöksenteko
Automatisoitua päätöksentekoa ei käytetä henkilötietojen käsittelyssä.

7. Valvontaviranomainen
Henkilötietojen käsittelyä valvoo Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, joka on tietosuojaa valvova viranomainen myös
DL Softwaren toimiessa Suomen ulkopuolella. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

8. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Henkilötietoihin liittyvät yhteydenotot voidaan toimittaa osoitteeseen:
DL Software Oy / Tietosuoja
Uumajankatu 2
65350 Vaasa, Suomi

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä löytyy kohdasta 5. Yleisiä kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä voi
lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen info(at)dlsoftware.com